rychlé aktuality
USA zakázaly dovoz trofejí slonů

USA zakázaly dovoz trofejí slonů

USA zakázaly dovoz trofejí slonů ze Zimbabwe a Tanzanie.

Dne 4. dubna 2014 americký úřad USFWS, který má na starosti zjednodušeně řečeno „ochranu přírody“ a vše, co s tím souvisí, vydal zákaz dovozu „trofejí“ ze slonů z následujících zemí: Zimbabwe a Tanzanie.

Není s podivem, že platnost zákona vyvolala naprostý šok na mnoha „frontách“, jak u samotných „lovců“, tak v zemích, jichž se zákaz týká. Zmíněné státy tím utrpí obrovskou finanční ztrátu, na základě které nebudou mít dostatek financí provozu oblastí rezervací nebo národních parků, kde je každoročně stanovena „odstřelová kvóta“ těchto zvířat z důvodů udržení populace ve vztahu „úživnosti“ plochy, na které sloni žijí!

Pokud se někdo ptá, jakou ztrátu utrpí výše zmíněné země, je to prosté. Klienti, kteří plánovali v těchto zemích lovit, svá safari hromadně ruší a tím lovecké společnosti, potažmo státy samotné, přišly o obrovské peníze, protože počet amerických klientů se v těchto zemích pohybuje mezi 60 – 90 %.

Za nejhorší obě země považují fakt, že zamítnutí importu loveckých trofejí legálně ulovených zvířat na základě zmíněných „odstřelových kvót“ každoročně vydávaných na základě pozemního i leteckého součtu zmiňované zvěře, bude jen a pouze „živnou“ půdou pro pytláky, kteří nebudou mít zábrany. Mezi málo známé okolnosti totiž patří to, že vlády samotné i každá lovecká společnost financují z vlastních zdrojů „protipytlácký program – protipytlácké hlídky“ na územích, kde loví. Pokud sloni nebudou „loveni“, nebude pro stát ani společnosti „únosné“ toto financovat i nadále a tím lze očekávat „masové“ vybíjení slonů pytláky!

Vysocí  vládní činitelé obou zemí  (Zimbabwe, Tanzanie) byli tímto krokem zaskočeni, neboť nebyli předem informováni, ač se jich to přímo týká, a to jak ve věci finanční politiky reservací nebo národních parků, tak ve věci řešení zmíněných „protipytláckých opatření“. Ta tedy v plné míře padnou na jejich „bedra“. Nezávisle na sobě poslali dopisy na zastupitelské úřady, s apelací na řešení této situace a v naději, že od roku 2015 bude tento zákon neplatný. Zároveň upozornili, že podobný krok, se dotkl 770 000 domorodých rodin, jejichž život je na profesionálním lovu přímo závislý.

Doufejme, že toto v ČR zatím nehrozí.

Napsat komentář

Prosíme zapsat přihlašující údaje. Musíte vyplnit *

*