rychlé aktuality
Stopařský výcvik

Stopařský výcvik

Jedním z našich cílů je aktivní zapojení se do ochrany zvěře. Protože nejsme schopni podporovat „smysluplné“ projekty finančně, snažíme se o jejich představení veřejnosti, včetně osobního zapojení se a přispění tak svými vlastními silami, což je velmi náročné a v mnoha ohledech i velmi nebezpečné.

Podobných příležitostí není mnoho, ale během let jsme potkali a poznali mnoho lidí. Jednoho dne se v kanceláři rozezněl telefon, na jehož druhém konci byl John….

„Ahoj, mám nápad. Celé roky se bavíme o tom, jak zabránit pytlákům v jejich konání a poslední roky je to doslova válka, především co se nosorožců týká. Skoro 20let trénujeme lidi pro boj s pytláky, kteří jsou později umístěni v soukromých i státních rezervacích. Napadlo mě, pokud se na to někdo z vás cítíte, co kdybyste prošli naším 5ti týdenním výcvikem, celé to zažili zblízka a mohli tak o boji s pytláky referovat dál. Musím zmínit, že máme procentuálně větší úmrtnost než vojáci v Zálivu, ale ne proto, že bychom byli nešikovní. Co ty na to?“

I když jsme každý z nás zažili ledacos a prošli kromě praxe i mnoha kurzy stopování zvířat i lidí, střeleckými výcviky, včetně polovojenských, toto znělo lákavě a hlavně zajímavě.

Termín výcviku byl stanoven, místo také: říjen 2007, „utajený“ lovecký kemp ve východní Africe, ve spolupráci s armádou té země. Bylo to odlehlé místo na břehu řeky, pro zvěř a tedy i pytláky (často z nutnosti) jako stvořené. Po příletu do kempu jsme byli všichni definitivně seznámeni s pravidly výcviku, která spočívala v naprosté disciplíně, od ostříhání vlasů až po odevzdání telefonů a všeho, co by nás mohlo spojit s „vnějším“ světem a ulehčit nám tak od očekávaných strastí během výcviku. To muselo být stvrzeno naším podpisem. Výcvik byl pro účastníky pocházející mimo Afriku zpoplatněn, místním to po dlouhém vyjednávání platila vláda nebo farmáři, kteří na výcvik poslali své zaměstnance „rangery“.

Výcvik v mnohém připomínal vojenský výcvik, především ve fyzické náročnosti, vojenské disciplíně a stravě. Začínal denně budíčkem ve 4hod ráno, následovala poměrně náročná rozcvička, dále běh na vzdálenost cca 3km. Poté úklid, lehká snídaně a výcvik obsahující :

 • stopování lidí
 • stopovací pozemní formace v kontaktu s leteckou hlídkou
 • metody pytláků
 • přepadení
 • „zametání“ stop
 • zátahové formace
 • nebezpečná zvířata
 • 7pravidel pro práci v buši
 • „získání“ vozidla v buši
 • blokování cest
 • 8bodů bezpečnostního plánu
 • seznámení s projektem na ochranu nosorožců
 • výcvik taktické / obranné střelby
 • metody přežití
 • hlídkové formace
 • utajené hlídky
 • maskování / ukrývání
 • identifikace jedů zvěře
 • noční operace
 • čtení map, GPS
 • hlídkování

Výcvik probíhal 30 dní. Chvílemi to bylo peklo a z 12 lidí nás absolvovalo pouze 7. Následovalo podepsání smlouvy a okamžité zařazení k profesionální hlídce v Jihoafrické republice v provincii Limpopo.

rhino project

Někdo by to považoval za štěstí, my to považovali za smůlu. Hned třetí týden, kdy jsme pomáhali s dohledáváním při právě probíhajícím lovu antilopy koňské, která postřelená zmizela kdesi v husté buši, nás několikrát vyrušil vrtulník. Zcela evidentně neletěl v zákonem dané letové hladině. Nevěnovali jsme tomu pozornost, protože i my použili při hledání vrtulník. Při noční hlídce jsme si to uvědomili, a to ve chvíli, kdy jsme pod horami uslyšeli dva výstřely vypálené krátce po sobě. Ihned jsme to nahlásili majiteli a vyrazili směrem, odkud se výstřely ozvaly. Vítr vanul od místa, kam jsme jeli, bylo tedy těžké odhadnout vzdálenost. Ujeli jsme asi 7km, kousek od místa, kde byla otevřená planina a kde by pro pytláky mělo logiku lovit. Místo bylo přehledné a zvířata v noci na podobné prostory vycházejí. Po velmi pomalém přiblížení se k planině, jsme chvíli poslouchali. Ihned bylo slyšet tlumené hlasy doprovázené divným zvukem, který byl ale jasný. Nepochybně pytláci právě řezali „nosorožčí“ roh ze svého úlovku. Zbytek je vázán naší mlčenlivostí.

Od té doby se pravidelně účastníme podobných patrol, ke kterým jsme zváni, pokud nám to naše aktivity dovolí.

Jednáme o možnosti účastnit se podobných ochranných akcí za přísných bezpečnostních opatření (přítomnost 2 členů speciálních jednotek i „neprofesionálům“, např. turistům v limitovaném množství, pokud o to bude zájem.

Napsat komentář

Prosíme zapsat přihlašující údaje. Musíte vyplnit *

*