rychlé aktuality
Opodstatnění lovů – první část

Opodstatnění lovů – první část

Mnohokrát jsem se během své lovecké praxe setkal a stále častěji i setkávám s velmi mylnými informacemi o tom, jak je vlastně lov v Africe organizován.  Velmi zajímavé pro mne jsou situace, kdy jsem dotázán „zda mám svědomí“ , když lovím zvířata  a ještě k tomu v Africe. Málokdo si v tu chvíli uvědomuje, že on sám není vegetarián a velmi pravděpodobně má kožené boty, koženou tašku a dost často i kožený opasek nebo bundu. Dříve jsem se snažil bránit, dnes pouze konstatuji fakta. Jak to kdo pochopí, je už jeho věc, situace je následující !

Tedy v první řadě, co se lovů týká, je nutné vědět, že v Africe se loví dle práva dvěma způsoby. Ve volné přírodě nebo v soukromé rezervaci.

cc-nosorozecV první části se budeme bavit o lovu ve volné přírodě. Jsou organizace, které dbají na dodržování pravidel, stanovená zákony jednotlivých zemí a jsou opravdu velmi přísná. Území (koncese  – lovecký blok)  pro lov určené je na základě jakési nájemní smlouvy poskytnuto lovecké společnosti na dobu určitou. Tato společnost musela projít velmi tvrdým výběrovým řízením.  Musela splnit všechny podmínky, jako je technická vybavenost, odpovídající znalosti (lovecká licence), určitý počet zaměstnanců a  samozřejmě peněžní kauce. Tím  není vše vyřešeno. Společnost, která lovecký blok získá, dostane zároveň jakousi podmínku. Musí být úspěšná v počtu odlovených zvířat minimálně z 50-70 %, protože se smlouvou dostává i odstřelový plán. Pokud se na konci lovecké sezony ukáže, že tuto podmínku nesplnila, velmi pravděpodobně ji bude smlouva o „pronájmu“ vypovězena. Na její místo nastoupí firma jiná, od které se bude očekávat, že požadovaný limit splní.

Pro laika to zní neuvěřitelně, ale vysvětlení je velmi jednoduché. Pro každou africkou zemi je největší problém rychlý nárůst obyvatelstva.  A s tím souvisí právě lovy. Každá lovecká oblast má omezené území a tedy i omezenou kapacitu zvěře, kterou je schopna uživit. Na hranicích takové oblasti žije stále více domorodého obyvatelstva a je závislé na zemědělské výrobě/produkci. Jednoduše řečeno mají na hranicích těchto oblastí políčka s kukuřící, obilím, banány atd. Pokud zvěř překročí hranice a vstoupí na tato pole domorodců, znamená to pro ně katastrofu. Zvířata jim prostě sežerou úrodu a oni jsou na ní opravdu životně závislí.

двухстволкаVlády těchto zemí nemají finanční prostředky na to aby tuto věc kontrolovaly natož řešily. Jediné řešení je tzv. kontrolovaný nebo regulovaný lov zvěře. Odstřelové kvóty jednotlivých druhů zvířat v jednotlivých oblastech jsou dány vládou na začátku každé lovecké sezony. Předchází tomu opravdu velmi podrobný průzkum zvěře v jednotlivých oblastech a je podporován detailními soupisy (včetně dnes již přesných gps souřadnic) přesného počtu odlovené zvěře od každé lovecké společnosti  na konci předchozí sezony. Následuje pozemní i letecký součet zvěře za pomoci mezinárodních odborníků z řad biologů (těchto projektů se účastní i Zoologické zahrady) a ti ve spolupráci s příslušnými ministerstvy afrických vlád vydají již zmiňované „odstřelové kvóty“ potřebné pro udržení odpovídajícího množství zvěře v jednotlivých oblastech.

hippo-chasePokud tak tomu není, dochází k jednostrannému vyhlášení  „války“ zvířatům domorodci za zničení úrody. Automaticky následuje v mediích stále opakované pytláctví. Ovšem pytláky nejsou, jak je zmiňováno, běloši, ale domorodci, neboť tak jsou nuceni řešit otázku svého přežití.

Navíc je nutné v souvislosti s lovy ve volné přírodě Afriky vědět, že veškeré „odstřelové poplatky“ jsou stanoveny příslušnou vládou a loveckými společnostmi a jsou v plné výši vládě odváděny. Vlády poté dle potřeby tyto prostředky přerozdělují mezi jednotlivá ministerstva mající  na starosti správu rezervací a jednotlivých národních parků. Tedy když to zjednoduším, bez lovů by nebyly peníze na „provoz“ takových skvostů Afriky jako je např. Ngorongoro, Serengeti a mnohé jiné parky či rezervace. Turistický ruch a počet nelovících turistů je již za hranicemi únosnosti a dopad na přírodu je téměř katastrofální ve srovnání s lovy. V loveckých oblastech se ročně vystřídají desítky lovců, narozdíl od statisíců možná i milionů turistů v afrických parcích. Statisticky prý dokonce zemře na následky srážky s auty turistů více zvířat, než je povoleno pro lovy.

Příště se podíváme na pravidla lovů na soukromé farmě.

Napsat komentář

Prosíme zapsat přihlašující údaje. Musíte vyplnit *

*