rychlé aktuality

Úvod

Vážení  čtenáři,
letos, stejně jako posledních letech, se sešlo vedení SCI se zástupci zemí celého světa na své pravidelné schůzi, tentokrát v Las Vegas. Jeden z důležitých bodů jednání byla i otázka působení  SCI v České republice. S dlouholetým členem SCI a přizvaným zástupcem z České republiky jsme dané téma projednali a došli k závěru, že největším a možná jediným problémem je nedostupnost podávaných informací i služeb v českém jazyce.

Zástupci  zemí  Afriky, Ameriky, Kanady i Ruska vyjádřili spokojenost s českými klienty a mají o ně zájem. I přes jejich prozatím malou základnu došlo vedení SCI k závěru,

že je spravedlivé dát i českým a slovenským klientům informace pomáhající v orientaci všeho, co se lovů týká, v jejich jazyce, s možností diskuze, co by oni sami uvítali, jaké informace potřebují.

Po dohodě a ve spolupráci se zástupci loveckých společností výše zmíněných zemí, přicházíme s tímto serverem, pokrývajícím širokou škálu informací, včetně přehledu aktuálních nabídek lovů ve světě. Pokud vám pomohou v orientaci v loveckém světě,  zaujmou, potěší nebo  „odreagují“ od každodenního stresu dnešního světa, budeme rádi.

Přejeme Vám  příjemné chvíle při čtení našeho společného serveru a těšíme se na vaše reakce i příspěvky.

redakce serveru Svět safari